EUDAP
navigator DISSEMINATION Area FACULTY Area RESEARCH Area
Education Material   

Podrobnosti k Manuálu pro ucitele

Podrobnosti k Pracovnímu sešitu pro žáky

 

Unplugged kurikulum

 

      - Unplugged - Manuál pro ucitele

      - Unplugged – Pracovní sešit pro studenty

      - Unplugged – Kvízové karty

      - Zapojení rodicu

      - Školení ucitelu

 

 

 

Unplugged - Manuál pro ucitele

 

Kurikulum Unplugged tvorí 12 lekcí v kompaktním manuálu pro ucitele. Manuál obsahuje podrobný plán pro všech 12 lekcí a pomáhá uciteli v implementaci postupu, které vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostredí (CSI) ve tríde. Manuál je doplnen Pracovním sešitem pro žáky a setem 47 karet.

Program se zameruje na tri komponenty:

     1.  Informace a postoje

2.  Interpersonální dovednosti

3.      Intrapersonální dovednosti

 

Program UNPLUGGED se skládá z dvanácti vyucovacích hodin rozdelených na tri komponenty, vytvárející tri kategorie vyucovacích hodin:

 

HODINA

NÁZEV

AKTIVITY

CÍLE

ZAMERENÍ

1

Zahájení programu UNPLUGGED

Presentazione del programma, lavoro di gruppo, contratto di classe

Úvod do programu, stanovení pravidel pro vyucovací hodiny, reflektování znalostí o drogách

Info

2

Být ve skupine ci nebýt

Hraní rolí, plenární diskuse, hra

Vyjasnení skupinových vlivu a ocekávání

Intra

3

Alkohol

Skupinová práce, koláž, hra

Informace o ruzných faktorech, které ovlivnují užívání drog

Info

4

Kontrola reality

Prezentace, plenární diskuze, skupinová práce, hra

Pestování kritické evaluace informací, reflexe ohledne rozdílu mezi vlastními názory a aktuálními daty, korekce norem

Intra

5

Kourení cigaretové drogy

Kvíz, plenární diskuze, zpetná vazba, hra

Informace o úcincích kourení, diferenciace ocekávaných a skutecných úcinku a krátkodobých a dlouhodobých úcinku

Info

6

Vyjádri se

Hra, plenární diskuze, skupinová práce

Adekvátní komunikace emocí, rozlišování mezi verbální a neverbální komunikací

Inter

7

Get up, stand up

Plenární diskuze, skupinová práce, hraní rolí

Pestování asertivity a respektu k ostatním

Intra

8

Party tygr

Hraní rolí, hra, plenární diskuze

Rozpoznání a uznání pozitivních vlastností, prijímání pozitivní zpetné vazby, nacvicování a reflexe ohledne navazování kontaktu s ostatními

Intra

9

Drogy – získej informace

Skupinová práce, kvíz

Informace o pozitivních a negativních úcincích užívání drog

Info

10

Kompetence ke zvládání záteže

Hra, prezentace, plenární diskuze, skupinová práce

Vyjadrování negativních pocitu, vyporádávání se se slabými stránkami

Inter

11

Rešení problému a rozhodování

Prezentace, plenární diskuze, skupinová práce, domácí úkoly

Strukturované rešení problému, pestování kreativního myšlení a sebekontroly

Inter

12

Stanovování cílu a ukoncení programu

Hra, skupinová práce, plenární diskuze

Rozlišování mezi dlouhodobými a krátkodobými cíli, zpetná vazba ohledne programu a procesu v prubehu programu

Inter

 

 

 

Unplugged – Pracovní sešit pro studenty

 

Pracovní sešit pro studenty doplnuje Metodiku Unplugged pro ucitele. Ucitel dá jeden výtisk každému žákovu pri první hodine programu. Pracovní sešit žákum umožní, aby se mohli zapojit a aby mohli integrovat výstupy programu do každodenního života. Pracovní sešit predstavuje osobní pracovní pomucku; nicméne na konci programu muže být jeho obsah sdílen s ostatními žády.

 

 

 

 

Unplugged - Unplugged – Kvízové karty

 

Metodiku Unplugged pro ucitele je doplnena o set 47 karet, které jsou užívány behem lekce 9 (Poznej mýty a fakta o drogách). Karty jsou používány pri výuce o úcincích a rizicích užívání návykových látek za využití kvízu – kvíz je rízen ucitelem.

 

 

 

 

Zapojení rodicu

 

Mezinárodní tým EU-Dapu pripravil scénár pro vecerní setkání s rodici. Vede je expert urcený místním centrem projektu EU-Dap. Interaktivní semináre probehnou ve vecerních hodinách ve škole. Po každém seminári lze participujícím i neparticipujícím rodicum poslat seznam hlavních bodu diskuse. Scénáre pro setkání s rodici v rámci programu UNPLUGGED také mužete použít pro vaše vlastní úcely nebo je muže využít preventivní pracovník pusobící v blízkosti vašeho bydlište. V prípade zájmu kontaktujte regionální EU-Dap Centrum nebo mailujte na: eudap@adiktologie.cz

Obsah komponentu pro rodice

C.

NÁZEV

PREDNÁŠKA

SKUPINOVÁ PRÁCE

HRANÍ ROLÍ

1

Jak lépe chápat vaše dospívající

Vývoj v prubehu raného dospívání

Frekvence užívání drog, rizikové faktory spojené s užíváním drog

Úzkosti rodicu, když pouštejí své dospívající deti na party

2

Vychovávat teenagera znamená vyrustat spolecne

Zmeny v rodinách s dospívajícími detmi

Zpusoby, jak se vyrovnat se zmenami v rodinných rolích

Autonomie uvnitr rodiny i mimo ni

3

Dobrý vztah s mým dítetem také znamená, že se stanoví pravidla a limity

Typy výchovy detí

Konfliktní situace a pokyny pro vyjednávání ohledne pravidel

Jak se vyporádávat s konflikty

 

 

Školení ucitelu


Využití tohoto komplexního modelu na základe sociálního vlivu implikuje, že se budou používat interaktivní vyucovací metody. K tomu je treba, aby ucitelé, kterí budou zapojeni do intervence, meli krome materiálu pro provádení programu i možnost zapojit se do specifického školení v oblasti interaktivní školní práce. EU-Dap pripravil dvoudenní školicí modul pro ucitele. Jsou v nem zdurazneny zásadní komponenty, základní informace (pozadí) a struktura programu. Školitel se zameruje na postoje ucitelu a duležité otázky spojené se stylem výuky. Seznámí participanty se základními informacemi o programu i jeho strukturou a postoji a metodologií, které je zapotrebí pro práci se životními dovednostmi a sociálním vlivem. Školení není pouze instruktážní, ale také vysoce interaktivní a participanti si nacvicují cásti vyucovacích hodin a aktivit používaných v programu UNPLUGGED. Pri takových cvicení se ucitelé casto ocitnou na židlích, na kterých sedávají žáci. V prípade zájmu kontaktujte regionální EU-Dap Centrum nebo mailujte na: eudap@adiktologie.cz

 


 
Valid XHTML 1.0 Transitional EU-Dap © 2002-2016.
Site optimized for Microsoft Internet Explorer 7 or higher and for Mozilla Firefox 2 or higher (1024 x 768 resolution)
CSS Valido!