EUDAP
navigator FACULTY Area RESEARCH Area UNPLUGGED Area
EU-Dap Menu  

Education Material   

Podrobnosti k Pruvodci

Prírucka má pet cástí – úvod, tri kapitoly urcené pro ruzné skupiny ctenáru a kapitolu s popisem technických nástroju. Úvod je urcen všem ctenárum, najdou zde vysvetlení nekolika technických konceptu, jako napr. „univerzální" prevence a koncept „komplexního vlivu sociálního prostredí" (comprehensive social influence, CSI). První kapitola je urcena predevším pracovníkum regionálních a státních orgánu a institucí, kterí mají možnost ovlivnit jak vzdelávací systém, tak tvorbu programu v oblasti verejného zdraví. Druhá kapitola je urcena reditelum škol a obsahuje pokyny pro plánování, implementaci a evaluaci programu na školní úrovni. Tretí kapitola je venována ucitelum a nabízí instrukce pro provádení preventivních programu prímo ve trídách. V poslední kapitole, která je urcena všem ctenárum, je popis technických nástroju..

 

 

 

Stáhnout                      

 
Valid XHTML 1.0 Transitional EU-Dap © 2002-2016.
Site optimized for Microsoft Internet Explorer 7 or higher and for Mozilla Firefox 2 or higher (1024 x 768 resolution)
CSS Valido!